MailStore Home 11.2.0.13732

MailStore Home 11.2.0.13732

deepinvent Software GmbH – 10,5MB – Freeware –
ra khỏi 118 phiếu
4 Stars User Rating
MailStore nhà cho phép bạn sao lưu tất cả các thư email của bạn từ nhiều ứng dụng và tài khoản vào một lưu trữ an toàn và liên tục. Nhanh như chớp tìm, cú nhấp chuột sao lưu, xuất khẩu mạnh mẽ - tất cả thông tin từ email của bạn là trong tầm tay của bạn bất cứ lúc nào. Không bao giờ mất quan trọng email một lần nữa!

Tổng quan

MailStore Home là một Freeware phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi deepinvent Software GmbH.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.100 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của MailStore Home là 11.2.0.13732, phát hành vào ngày 28/09/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 11.2.0.13732, được sử dụng bởi 49 % trong tất cả các cài đặt.

MailStore Home đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 10,5MB.

Người sử dụng của MailStore Home đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho MailStore Home!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 1.100 UpdateStar có MailStore Home cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản